Hvordan søger jeg tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd

Send din ansøgning pr. brev eller e-post til formanden for Vesthimmerlands Kulturråd. Se adresse her på hjemmesiden.

Ansøgningen bør som minimum indeholde en beskrivelse af og et budget for arrangementet.

Retningslinjer for støtte

Se forretningsordenens retningslinier for tilskud her

Vi behandler ansøgninger løbende og vil besvare indkomne ansøgninger så hurtigt som muligt.

Vesthimmerlands Kulturråd får hvert år et kommunalt tilskud på ca. 120.000 kr. og kan uddele hovedparten heraf i tilskud.