Retningslinjer for uddeling af støtte fra Vesthimmerlands Kulturråd

Vesthimmerlands Kulturråd giver i form af de midler, der hvert år tilflyder fra Vesthimmerlands Kommune, økonomisk støtte til foreninger, interesseorganisationer eller enkeltpersoner, der afholder offentlige arrangementer med kulturelt indhold, eller har kulturel værdi. Støtte gives fortrinsvis indenfor Vesthimmerlands Kommunes grænser. Kulturrådene i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars støtter arrangementer indenfor de respektive lokalområder.

Støtten kan endvidere gives i form af en underskudsgaranti eller et lån.

Der kan gives økonomisk støtte til enkeltarrangementer som foredrag, koncerter, teaterforestillinger og lignende. Støtten gives sædvanligvis til de enkelte tiltag. Der kan endvidere gives støtte til etablering af nye foreninger indenfor det kulturelle område, samt til talentudvikling.

Der kan gives støtte til revyer, dilettantforestillinger, events og lignende, når det er et nyt tiltag i et område, men støtten gives normalt kun en gang, ikke til de fortsatte arrangementer. Underskudsgaranti kan dog fortsat gives i det omfang kulturrådet vurderer, at der er midler til rådighed.

Der kan ikke opnås støtte til idrætsformål eller til arrangementer, som har til formål at støtte disse.

Støtte gives så vidt muligt geografisk og interessemæssigt bredt.

Der kan gives støtte til en forenings eller en interesseorganisations anskaffelse af udstyr og lignende, når det er en nødvendighed for at kunne afholde arrangementerne, når det kan give arrangementet et markant kvalitetsløft, eller kan skaffe arrangementerne en større bevågenhed.

Støtte gives kun efter skriftlig (gerne elektronisk) ansøgning, og gives løbende. Ansøgningen bør som minimum indeholde en beskrivelse af og et budget for arrangementet.

Minimum 1 gang årligt oplyses offentligt, gennem annoncering, om muligheden for at ansøge om støtte. For eksempel i forbindelse med indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Tilbage