Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris

Kulturprisen gives til en person eller en gruppe af personer, som har ydet en særlig indsats inden for kulturlivet i Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerlands Kulturråd udpeger årets prismodtager blandt de indkomne forslag.

Alle borgere i Vesthimmerlands Kommune kan indstilles til prisen.

Da det er faldet i Vesthimmerlands Kulturråds lod blandt de indstillede kandidater at udvælge prismodtageren, skal der her anføres en kort kronik.

 1. Første uddeling af Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris fandt sted i 2007, og den blev tildelt Bente Høj Jensen for hendes utrættelige indsats med hensyn til at rejse midler til kulturelle projekter. Her tænkes særligt på den kraftanstrengelse, der blev udvist i forbindelse med opførelse af Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Bente havde før dette projekt været stærkt involveret i fremskaffelsen af midler til renovering af Aars Teater Bio, som blev indviet i 2004. Og hun var – og er stadig – meget engageret i driften af disse kulturelle institutioner; hun tager simpelthen vare på dem, så når hun er til stede, er de i gode hænder.

 2. I 2008 faldt valget på Troels Lauersen, præst og forfatter, der har skrevet flere af Gundestrup-spillene, og som – gerne i samarbejde med Samuel Frederiksen – gør en stor indsats for at sprede kendskabet til de to lokale digtere Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen. Troels Lauersen rejser også landet rundt med andre foredrag – hvoraf han kalder nogle for ”Shows”, hvor han tager alvorlige emner alvorligt ved at tage dem let.

 3. Valget faldet på Elise Børresen - idé-kvinde inden for musik- og kulturlivet i lokalsamfundet. Som leder af Aars Kommunes Musikskole og senere Vesthimmerlands Kulturskole, fik hun ved sin energi og vedholdenhed 'Musikskolen til at køre i Ferrari, selvom der kun har været penge til at køre i Lada.'

  Elise Børresen har gennem mange år slået til lyd for, at vi burde have et musikhus, hvor musikalske oplevelser kunne formidles under tidssvarende forhold, og da der åbnede sig en mulighed for at opfylde dette ønske, tog hun initiativ til støttegruppen for Vesthimmerlands Musikhus ved at invitere musikinteresserede fra hele Vesthimmerlands Kommune og give den klare opfordring: Rejs den folkelige opbakning for dette hus! Det må siges: opgaven lykkedes, og det er værd at bemærke, at den folkelige opbakning var en forudsætning for at få den politiske beslutning om at bygge huset.

 4. Valget af prisvinder faldt på Mona Jensen for hendes engagement i foreningen Den Levende Middelalder. Mona er også aktiv i andre kulturelle aktiviteter, men rådet lagde vægt på den nævnte aktivitet.

 5. Birthe Gindrup er først og fremmest kendt for sit store engagement i Gundestrup-spillene, hvor hun i mange år har været en af hovedkræfterne, og hvor hun har spillet mange af de store roller med stor dygtighed og overbevisning.

  Man vil især huske Birthe for rollen som Thit Jensen i Gundestrupspillet i 2008, som hun spillede med stor indlevelse og patos, - og senere har hun spillet Thit Jensen i Farsø, og har således på en usædvanlig måde bidraget til at holde liv i Thit Jensens historie.

  Birthe Gindrup har i de senere år også været aktiv som frivillig kulturformidler på Vesthimmerlands Museum, hvor hun i samarbejde med museumsleder Broder Berg med stort engagement og dygtighed har lavet talrige arrangementer med drama, fortælling, udstilling konkurrencer, m.m. for skolebørn. Hun har på denne måde overleveret og levendegjort nogle af egnens gamle historier og legender for de yngre generationer.

 6. blev året, hvor Kulturprisen blev et anerkendende skulderklap til et ungt menneske på vej op ad den kulturelle stige, idet valget faldt på Monica Isa Andersen endnu inden hun var fyldt 18 år. Monica er foruden at være et kendt ansigt med en lang række optrædener bag sig i Aars (solist til dansegalla flere år i træk, større roller i Greyhounds opsætninger, danser i Cabaret ALFA, sang til sin egen dimission på Østermarkskolen, masser af danseopvisninger etc. etc.) nu også er begyndt at markere sig udenbys. Hun er for anden gang dette år med på scenen i Herning Kongrescenter, mens hun samtidig passer sin skolegang på gymnasiet i Aars.

 7. Valget faldt på Samuel Frederiksen på grundlag af en lang række begrundelser:

  Samuel Frederiksen kvitterede for prisen med en sang (som han reciterede).

 8. Tidligere skoleinspektør i Hornum, Egon Jensen, blev valgt til prisen på baggrund af en indstilling fra de ti lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerland samt Vesthimmerlands Museumsforening.

  Egon Jensen var en af hovedkræfterne i at samle arkiverne i Arkivsamvirket. Som talsmand for Arkivsamvirket har han været bindeleddet mellem arkiverne og Vesthimmerlands Kommune.

  Derudover har Egon spillet en nøglerolle i opstarten og udgivelsen af arkivernes Årsskrift, hvor han gennem otte år har været redaktør. Arbejdet med at udgive årsskriftet har blandt andet betydet, at Egon via sit store netværk har været med til at finde tekstforfattere.

  Egon Jensen var i sin tid med til at etablere Lokalhistorisk Forening for Aars Kommune, som udover foredragsvirksomhed blandt andet også har leveret frivillig arbejdskraft til Lokalhistorisk Arkiv, Aars. I denne sammenhæng har Egon Jensen brugt sin store viden om lokalhistoriske emner til at besvare mange forespørgsler til arkivet.

  Sideløbende med sit frivillige arbejde med Lokalhistorisk Arkiv, Aars, har Egon Jensen også været aktiv i Vesthimmerlands Museumsforening. Gennem flere år stod Egon Jensen for at udsende foreningens medlemsblad.

 9. Valget faldt dette år på Karen Margrethe Eriksen for hendes initiativ til at starte Vesthimmerlands Teaterforening, og derved give kommunens borgere mulighed for et kulturtilbud, man tidligere skulle ud af kommunen for at få.

 10. Hans Støttrup, bestyrelsesformand for Johannes V. Jensen Museet, fik prisen for at have ydet en ekstraordinær indsats for at gøre Johannes V. Jensen kendt i bredere kredse. Kulturrådet lagde især vægt på hans initiativ til uddeling af "børnenobelprisen", som sætter gang i de unge som forfattere. De præmierede noveller mv., som offentliggøres, viser, at mange børn og unge har talent og lyst til at skrive, hvilket de selv næppe er klar over, hvis de ikke fik denne mulighed.

 11. Mogens ”Livsnyder” Lynge fra Løgstør modtog kultutprisen for gennem sin kameralinse på flotte vis at sætte Løgstør på landkortet. Kulturrådets formand Bo Jacobsen overrakte prisen.

 12. Karen Pihlkjær var i 1970 med til at starte Folkevirke Farsø, som ved kommunesammenlægningen kom til at hedde Folkevirke Vesthimmerland. Hun har i de 48 år brændt for folkeoplysning, hvor det kulturelle på et meget højt niveau har været et bærende element.

  Der har i årenes løb i foreningens program optrådt mange spændende og landskendte foredragsholdere, som det ved Karen Pihlkjærs utrættelige flid og gå-på-mod er lykkedes at skaffe sponsorpenge til, således at det var muligt at betale deres honorar.

  Karen Pihlkjær har heller aldrig været bange for at tage nye udfordringer op. Da kommunen lancerede en kulturuge i marts 2018, var hun i høj grad en medvirkende faktor til, at Folkevirke Vesthimmerland deltog med hele to arrangementer, dels et foredrag med forfatteren Gretelise Holm, og dels en debataften på Farsø Bibliotek under overskriften Hvad er, kan og skal kunst? I panelet deltog både lokale politikere og kunstnere, og spørgelysten blandt publikum var stor.

  I det hele taget har Karen Pihlkjær hele sit voksenliv interesseret sig for kunst, og har bakket op om denne gren inden for samfundslivet ved at være medlem af kunstforeningen samt mødt op til diverse udstillinger og arrangementer i den forbindelse.

 13. Dette år uddeltes der ikke nogen pris, idet prisuddelingen blev fkyttet til eget arrangement i forbindelse med Kulturugen i uge 10.

 14. Valget faldt på Inge og Erik Kragelund på baggrunsd af følgende indstilling:

  Blandt mange andre aktiviteter i Gedsted, har de ydet en fantastisk indsats i forbindelse med "Vennepunktet".

  "Vennepunktet" blev startet for 32 år siden, som et projekt under "Skolen som lokal kulturcenter", der blev sat i værk af undervisningsminister Ole Vig Jensen. Gennem alle 32 år, har Inge og Erik været, og er, frontfigurer, i at få samarbejdet til at fungere mellem skolen og de lokale foreninger. "Vennepunktets" arrangementer er en bred vifte af tilbud, foredrag, musik, teater m.m.

  Efter at arrangementerne også er blevet annoncer i Kultur Thit, har vi oplevet, en stor interesse for arrangementerne, fra folk fra hele kommunen.

  Der er ingen tvivl om, at Inge og Erik er hovedkræfterne bag "Vennepunktet", og at det er deres fortjeneste, at det stadig lever.